Lékař versus posudkový lékař

pátek 17. červenec 2009 09:15

Výbor pro lidská práva a biomedicínu se zabývá připomínkováním návrhu nové vyhlášky MPSV o posuzování stupně invalidity.

Jako členka zmíněného výboru jsem upozornila na některé hlavní nedostatky. MPSV bohužel nespolupracuje dostatečně s MZ, takže problematika dotýkající se obou resortů je řešena příliš dílčím způsobem. Dalším púroblémem je, že MPSV setrvává na komunistickém pojetí pokud možno "občana ošulit" a nic moc mu nepřiznat, pokud jde o posouzení zdrav. stavu, stupně invalidity a přiznání invalid. důchodu. Vyhláška obsahuje jen několik málo věcí, takže člověk by musel pročíst nejen zákon o důchod. pojištění, ale spoustu dalších podzákon. předpisů, aby měl ucelenější obrázek.

Klíčovou věcí je zvýšit kvalitu a zajistit jednotnost posuzování zdrav. stavu občanů, a přesně to se MPSV nedaří, ač proklamuje vzdělávání posudk. lékařů - jenže ti jsou na tom stále hůře, pokud jde o jejich faktickou odtrženost od medicíny, takže např. kvalitní lékař. posudek klinic. lékaře má posoudit méně znalostmi vybavený posudk. lékař.

Avšak ani na úrovni zdrav. zařízení u nás není zajistěna dostatečně kvalita a nezpochybnitelnost posudků. V západ. zemích se na to jde chytřeji, tam posudek smí vyhotovit dostatečně erudovaný klinic. lékař a spolupodepisuje ho primář či přednosta kliniky. Pokud by západní instituce pro rozhodování o invalid. důchodu nevěřila posudku, pak si zadá další posudek u speciálně vybraných nezávislých klinic. lékařů na úrovni soud. znalsů, a to opět u nás chybí.

Není-li tedy u nás dořešena tato základ. úroveň pro kvalitu a jednotnost lékař. posudků, pak naši občané budou častěji směřovat po rozhodnutí posudk. orgánů k soudům a dožadovat se znalec. posudků na úrovni soudu.

Západ. země tedy nemají ty naše posudkáře odtržené od praxe a navíc podléhající politické (ne)vůli ministra soc. věcí, který chce na lidech ušetřit a nabádá podřízené spíše k omezení přiznání invalid. důchodů.

Západ. země mají tuto oblast dokonale odpolitizovanou.

Invalid. důchody na Západě jsou slušné, dá se z nich slušně žít a i při plném invalid. důchodu si člověk může přivydělat, např. v SRN do 400 eur měsíčně.

U nás člověk nedostane důchod, i když má trvalé vážné problémy např. z jedné třetiny, v západ. zemích dosáhne na inval. důchod už při desetiprocednt. poklesu výděleč. činnosti. V nové vyhlášce MPSV se naopak počítá s výděleč. činností člověka závažně onkoligicky i jinak nemocného.  

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora