Eurovolby a pacienti

pondělí 8. červen 2009 12:43

Nemnozí občané pochopili, že je důležité volit i do Evropského parlamentu.

Politické strany a stejně tak ani sdělovací prostředky neuměly dostatečně vysvětlovat občanům, jak je důležité volit i do evropských institucí. ČR se nenachází ve vakuu, je součástí mezinárodních struktur, např. je významné, kdo nás zastupuje ve WHO či Evropské unii - na těchto úrovních se vytvářejí významné dokumenty (konvence, dodatky k nim, směrnice apod.), které mají přímý dopad na praktický život nás všech. Před volbami do Evropského parlamentu jsem však takřka neslyšela, že by někdo ze zúčastněných srozumitelně a přehledně vysvětloval voličům, co konkrétně se připravuje a rozhoduje na zmíněných mezinárodních úrovních.

Např. si zúčastnění nechali ujít vysvětlení pro občany, že existuje mj. Evropská sociální charta či Evropská charta práv pacientů - co konkrétně obsahují, jak ten který politic. subjekt k těmto dokumentům přistupuje, zda by zde zakotvená práva občanů rozšířil a o co, či naopak zda by práva ubral apod. Občanům mj. není jasné, že některé naše politic. strany inklinují k zavedení nižších starobních či invalid. důchodů a jiné že by se více držely mezinárod. standardů s vyšší život. úrovní občanů apod. Vyšší sociál. standard má dopad i na život pacientů.

Paradoxně obsazuje v Evrop. parlamentu nejvíce křesel ODS, která by tyto struktury nejraději "rozbila" a práva v oblasti sociální či zdravotní by pro uživatele služeb spíše zúžila. 

Bohužel lze konstatovat, že např. ČT nenachystala na naše politiky ty nejsprávnější otázky na tělo před volbami, aby soutěžící politici museli jednak prokázat znalosti evrop. dokumentů, jednak aby museli jednoznačně říci, co konkrétně budou obhajovat či prosazovat - základní vodítko pro voliče tak výrazně chybělo.

Jednodušší to mají občané ve vyspělých státech - ti mají své "evropské stálice", jejich politici byli přímými tvůrci v posledních desetiletích dobrých evropských předpisů s příznivým účinkem na občany, a koncipování práv uživatelů služeb za veřej. prostředky se mezi jejich "pravicí" a "levicí" zase moc neliší, takže tam pochopím, když voliči nechodí k těmto volbám v hojnějším počtu, prostě vědí, že je nikdo šidit nebude. U nás však nepochopím laxnost voličů, i když zčásti vlastně ano: mnozí občané mi řekli: přece jim vlastní rukou nebudu ještě přistrkovat korýtka - naše zájmy tam stejně hájit nebudou.... 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora