Jak postihnout úplatky

pátek 5. červen 2009 12:22

Vedení nemocnic zanedbává kontrolu, zda si zaměstnanci neříkají o úplatky.

Jak jsem informovala i na blogu u MFDNES, jedna rodina nám opět nahlásila, že si pražská klinika řekla o úplatek - pak by pacientka údajně dostala péči dříve... Doporučujeme všem, kteří se s tímto jevem setkají, ať pokus o vydírání ihned nahlásí přednostovi kliniky i řediteli nemocnice, ale také zřizovateli nemocnice, což je v tomto případě ministerstvo zdravotnictví. Ti všichni totiž nesou odpovědnost za kontrolu, za zajištění systému, v němž lze ověřovat, zda pacienti dostávají bez úplatků potřebnou péči včas a regulérně, bez preferování jiných pacientů (kteří dají "všimné").

Lidé se obávají např. toho, že půjde o "tvrzení proti tvrzení", takže se příslušný lékař či zdravotník z obvinění "vykroutí", jenže pokud se budeme bránit, nakonec i naše instituce zvolí západní formy postihů: pokud dva tři pacienti nezávisle na sobě nahlásí příslušné instituci, že tento konkrétní zaměstnanec nemocnice si řekl o úplatek, pak lze s tímto dotyčným rozvázat pracovní poměr, i bez dalšího svědectví.

V západ. zemích navíc platí pravidlo, že lékař a zdravotník musejí být "důvěryhodní" lidé - pokud jim občané nedůvěřují, pokud jsou na ně stížnosti, instituce těmto jedincům řeknou, že je nezaměstnají. I když nespáchá lékař prokazatelný trestný čin, např. švýcarský správní úřad vyžaduje, aby lékař měl důvěru veřejnosti, bez ní nedostane povolení k výkonu profese (nebo je mu povolení odejmuto při stížnostech pacientů). 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora