Zákon o právech pacientů

úterý 2. červen 2009 19:34

ČR se necítí být vázána Deklarací WHO o posílení práv pacientů v Evropě, většina zemí na ni zareagovala přijetím zákona o právech pacientů.

WHO v r. 1994 za spolupráce s dalšími subjekty přijala Deklaraci o posílení práv pacientů v Evropě. Na rozdíl od ČR mnoho států urychleně zareagovalo tím, že schválily vlastní zákon o právech pacientů, do něhož promítly obsah deklarace a navíc přidaly i další práva.  Tak např. do šesti let od vyhlášení deklarace osm zemí přijalo zákon o právech pacientů a čtyři země přijaly Chartu práv pacientů, která má v řadě zemí účinnost zákona. K těm prvním zemím patří SRN, Rakousko, Dánsko, Finsko, Norsko, Nizozemí, Británie, Francie, Portugalsko, Řecko, ale také např.Izrael či Lotyšsko (úroveň jeho předpisů v této oblasti je však nižší než v právně vyspělejších státech).

V ČR se politici tomuto tématu atraktivnímu pro všechny skupiny pacientů kupodivu vyhýbají, ač by na takové právní normě mohli získat "politické body". Ovšem jeden ze čtenářů mých blogů správně poznamenal: co mohou pacienti očekávat od ministrů - lékařů? Patrně se budeme muset více hlasitěji ozvat, např. se lze obracet na evropského ombudsmana pro spotřebitele, který by mohl práva českých pacientů na evropské úrovni přece jen "popostrčit". 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora