Lékaři mého srdce IV

čtvrtek 14. květen 2009 18:26

Dnes jsem náhodou potkala jednoho z našich slavných internistů profesora Vladimíra Pacovského.

Nebudu laicky imitovat zdařilé medailonky o životě a práci pana profesora Pacovského, kdysi dlouholetého přednosty III. interní kliniky 1. LF UK - udělaly to za mne povolanější osoby, např. lze hledat v archívu Zdravotnických novin (třeba za rok 2003 - Křeslo pro hosta...) nebo na webech týkajících se činnosti Karlovy univerzity (pan profesor mj. byl u vytváření Univerzity třetího věku při LF),

Náhodou jsem tedy dnes potkala pana profesora, který patří k lékařům, jichž si nesmírně vážím. Kolikrát jsem byla pracovně v areálu VFN na Karlově nám., konkrétně na III. interní klinice, která měla a má dlouhodobě slovutnou pověst. Pan profesor promoval v r. 1952, tedy v době tuhého komunistického režimu, jenže on ještě zažil jako medik vynikající prostředí na univerzitě v duchu Masarykovské republiky. Je to tedy jeden z lékařů ze "staré školy", která nazírala pacienta ve všech jeho souvislostech. Pan profesor se věnoval léčbě vnitřních onemocnění, nefrologii, endokrinologii aj., učil, psal výborné publikace, věnoval se organizačním záležitostem, a dodnes je schopen a ochoten donekonečna zvažovat, co českému zdravotnictví prospívá a co mu škodí. Mj. ví, že na vynikající práci lékaře musí vždy navazovat stejně správná ošetřovatelská péče, aby chyby při ošetřování nezhatily úsilí lékařů.

I kvůli tomuto panu profesorovi je mi líto, že VFN na Karláku neodpovídá moderní nemocnici 21. století. (A jsem zvědavá, zda nová ministryně D. Jurásková, ředitelka VFN, bude mít odvahu zrušit svou vlastní židličku. Když je schopna brát od pacientů poplatky, pak ať také vezme něco u nemocnic, jež se jeví v systému nadbytečné a zastaralé. Ředitelům VFN, za které pan profesor nemůže, mj. vytýkám, že pokojíky pro pacienty dali vybudovat nevyhovujícím způsobem, zato kliku u vchodových dveří do areálu VFN dali pozlatit...)

Pan profesor Pacovský je duševně neskutečně svěží: má v očích taková krásná šibalská světýlka - stačí nadhodit jakékoli téma, a on má hned po roce trefnou odpověď. Myslím, že také není rád, že se na veřejné pojištění přisávají všelijaké existence, které rozhodně nemíní zkvalitňovat zdravotní péči, jen by se rádi na našich penězích přiživily, pro pacienty neužitečným způsobem.

Přeji panu profesorovi dobré zdraví. A zároveň musím vzpomenout i jeho následovníka ve funkci přednosty III. interny pana profesora Josefa Marka - i k němu jsem chodila na rozumy, i z něj jsem jako novinářka lákala moudrosti. Opět osobnost, jíž si vážím nejen já , těch ctitelů je naštěstí hodně. A vím, že mnou nyní zmíněné osobnosti zanechaly mnoho svého umu, znalostí, zkušeností a citu v dalších následovnících - to bych mj. musela jmenovat také dalšího lékaře spjatého s VFN na Karláku, pana doktora Zdeňka Kalvacha, který se v této vynikající lékařské atmosféře naučil vciťovat do potřeb seniorů,  zasazovat se "u mocných", kteří mají pod palcem potřebné peníze, za práva seniorů na moderní všestrannou péči, na péči, při níž lze zvládat krizové stavy a prodloužit nemocným soběstačnost, neudělat z nich předčasně "ležáky", dát jim to nejlepší na tělesné problémy a zároveň umět zacházet s jejich duší.

Takže nakonec dnes děkuji hned třem vynikajícím lékařům mého života.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora