Nezákonné aktivity ve zdravotnictví

středa 13. květen 2009 18:39

Mimo zákon u nás dochází k propojování zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení a "byznysmenů".

Když musím jako občan tohoto státu poučený zkušenostmi západních států bezmocně přihlížet k tomu, co se děje v českém zdravotnictví "na hraně zákona" a jednoznačně v neprospěch pacientů či pojištěnců, mám vztek. Probíhají u nás "podnikatelské" aktivity, které by se jinde mohly dít asi tak na začátku 19. století, ale rozhodně ne ve 20. či 21. století.

Nyní jde např. o to, zda se nová zdravotní pojišťovna Agel  skutečně spojí s Hutnickou pojišťovnou a "v zázemí" bude mít tento subjekt i zdravotnická zařízení, propojená s provozovatelem veřejného pojištění mimo zákon.  V 90. letech se některé zdravotní pojišťovny u nás pokusily provozovat vlastní zdravotnická zařízení. Nebyl na to zákon, který by odpovídal západním předpisům, a tak to dopadlo samozřejmě špatně - pojišťovnám z toho vznikly velké dluhy, nakonec stát musel tyto dluhy dotovat z našich daní. Zákonodárci poté tento druh podnikání zdravotním pojišťovnám zakázali (místo aby povolili v omezené míře neziskové provozování zdrav. zařízení ve prospěch pojištěnců jako třeba v SRN a Rakousku).

Někteří naši "byznysmeni" (kteří by v západ. zemích neuspěli, protože by neodpovídali jejich přísným pravidlům) šli na věc oklikou: zakoupili si mnoho zdravotnických zařízení v některých regionech a zároveň odstartovali novou zdravotní pojišťovnu - ovšem ve veřejném právu (a jde o veřej. pojištění) podle mezinárodních předpisů platí, že nelze podnikat bez patřičné úpravy zákonem, nelze spoléhat na to, že zákon nezakazuje vlastníkovi zdrav. zařízení vlastnit i pojišťovnu... Ostatně i u nás podle národního práva by schopný právník mohl kvalifikovat tyto aktivity jako nezákonné a nepřípustné, jenže na MZ "sedí" jedinci, kteří se přímo ženou do aktivit, jež by západ. země označily jako korupci či rozkrádání veřej. prostředků apod.

Prý Agel lehce přesáhl potřebný počet nových pojištěnců nad 50 tisíc občanů, pro jistotu se však chce spojit s větší pojišťovnou - o zlepšení pro pojištěnce však nepůjde, vítězí tu patrně potřeba soukr. podnikatele vzít si zpět peníze vložené do rozjezdu Agelu a pak další peníze navrch...

Pokud zákonodárci včas neučiní rázné jednoznačné opatření - zákaz tohoto živelného přisávání soukr. podnikatelů na veřej. pojišťovny a zákaz propojovat různými osobami pojišťovny a zdrav. zařízení, pokud nejde o čistě neziskovou záležitost, pak dopadneme asi tak, jak to vypadalo v USA v 19. století.

USA během 20. století zakázaly takovéto dravé podnikatel. vášně zasahující do veřej. prostředků ať přímo nebo nepřímo. USA se v praxi přesvědčily, jak tvrdé dopady na obyvatelstvo a celkovou ekonomiku má málo regulované soukr. podnikání - soukr. pojišťovna v nesprávných rukou bez dostateč. legislativy směřuje k odlévání peněz občanů a zaměstnavatelů do soukr. kapes, nakonec dojde k tunelování, ke krachu, občané přijdou o vložené peníze a spadnou do státní sociál. ochrany (pokud existuje). V důsledku se zvedne nemocnost, invalidita, podniky přijdou o kvalifik. síly atd. - má to prostě nakonec zničující dopady na celou společnost.

Proto dnes v USA bedlivě střeží vývoj jak státního pojištění (a nepovolí se žádný nadbytečný provoz) a stejně tak se každý rok dál a dál pilují zákony k soukromým pojišťovnám - zda, za jakých podmínek se smějí propojovat se zdrav. zařízeními, jak to kontrolovat, jak to limitovat, jaké široké souvislosti to má...

Varuji před nadbyteč. přisáváním soukr. byznysmenů na veřejnoprávní pojišťovny - tito jedinci nemají co dělat v jejich orgánech, tam mají být skuteční většinoví zaměstnavatelé a řadoví pojištěnci, nikoli osoby spřátelené s jedním "podnikatelem". Varuji před propojením veřej. pojištění se soukr. nemocnicemi atd., takový právní a ekonomický chaos dnes nepovoluje žádný právně vyspělejší stát, a "kapitalisti" dobře vědí proč.

Pročtěme si např. U.S. Code - paragrafy k tzv. HMO (organizace řízené péče): federální zákony a zákony jednotlivých amerických států vytvářejí právní rámec o tisících paragrafech, aby se dalo předcházet "nežádoucím jevům":  Státní agentury provozující solidární pojištění pro chudé, seniory, zdravotně vážně postižené (Medicare, Medicaid) jsou zcela odděleny od byznysu.  Soukromí podnikatelé provozují soukromé pojištění: mohou si vybrat, zda neziskovým způsobem nebo zda se budou primárně orientovat na zisk.  Ať zůstanou na neziskové bázi nebo se pustí do byznysu, jsou pod podrobnou kontrolou, která se pomalu každý rok zpřísňuje.  Stát tyto pojišťovny HMO (a další podobné) kontroluje na federální, státní i lokální úrovni: kontroluje kromě kvality péče a dostupnosti a nediskriminace pojištěnců každou účetní knihu, každou majetkovou či finanční transakci, každou smlouvu (se zdrav. zařízeními, s podnikatel. subjekty aj.)... Soukromá pojišťovna (napojená na síť poskytovatelů péče) může zkoušet dosahovat zisk, ale zároveň musí mít trvale k dispozici obrovské finanční jištění, a to včetně počátečního velkého vkladu zakladatelů : musí existovat trvalé významné jištění všech nasmlouvaných subjektů, činností, půjček, investic, provozu... Každý pojištěnec a zaměstnavatel, který si něco zakoupí u této organizace, musí mít absolut. jistotu, že i při krachu budou v bankách peníze na vrácení pojistného, na zaplacení již poskytnuté péče, na splacení započatých investič. akcí atd.

Politici i odborníci USA by se nám vysmáli, resp. politovali by nás, že si snad ani neuvědomujeme, co nyní činími: u nás dochází k naprosto nežádoucímu směšování veřej. a soukr. prostředků "pod jednou střechou", resp. peníze od pojištěnců a zaměstnavatelů se u nás rychle roztečnou do mnoha subjektů, a žádný státní kontrolor už stoprocentně nedohledá, kam komu šly na ruku... Brzy se dostaví problém se zajištěním minimálních rezerv v pojišťovně, pak se objeví problém, jak uhradit některým zdrav. zařízením péči... Pojištěnci nakonec přejdou k jiné pojišťovně, která za ně zaplatí, ač od nich nedostala nic do začátku...

I kdyby u nás šlo o soukr. pojištění, i pak by nám chyběly bytelné zákony USA - aby vůbec bylo možné napadnout u soudu vytunelování pojišťovny s negativ. dopadem na zdrav. zařízení i pacienty. Ale třeba se "mýlím", třeba má jistý pan podnikatel jen a jen čisté úmysly (myslím, že Hospodář. noviny je nevidí jako čisté), třeba ..., ale čistý podnikatel by nejprve apeloval na zákonodárce, aby jeho záměrům dali rozumná právní pravidla, čistý podnikatel by z principu odmítl pustit se do něčeho, co není v zákoně popsáno...  Opakuji, pokud by šlo o soukr. pojištění, musel by pan podnikatel žádat o zákonné povolení provozovat zdravotní pojištění na byznys bázi ve vztahu k nutné zdravotní péči (komerční pojišťovny dnes u nás nesmějí provozovat "základní" veřej. pojištění ve spojení s vlastními či spřízněnými zdrav. zařízeními navíc). Pokud chce pan podnikatel provozovat veřej. pojištění, pak se nemůže mimo zákon obklopovat soukr. zdrav. zařízeními - opět by musel, jsou-li jeho úmysly eticky na úrovni, počkat, až tyto aktivity nebudou mimo zákon.

USA drží státní pojištění dále od byznysu. Aktivity veřej. a nezisk. zdrav. zařízení se stále kontrolují, aby nešlo o skrytý byznys mimo vhodná pravidla. U komerč. pojišťoven a komerč. zdrav. zařízení se hlídá, s kým spolupracují, kdo je v pozadí všech aktivit, zda se pod pokličkou neděje něco nežádoucího, co by společnost v důsledcích ohrožovalo, zda nejde o nekalou konkurenci vůči jiným subjektům, zda se neztrácejí peníze mimo státní kontrolu (šizení na daních aj.). My ale mimo psaná pravidla mlčky tolerujeme propojování byznys osob s veřej. penězi, kdy soukr. osoba nic do zdravotnictví nepřináší, ale naopak lze očekávat, že si z něj hodně odnese pro sebe...

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora