Zdravotní a nemocenské pojištění v Estonsku

pátek 8. květen 2009 18:05

Pobaltské republiky se při transformaci zdravotnictví silně inspirovaly u západních zemí.

Pobaltské republiky po pádu komunismu správně odhadly, že rychlejší a levnější transformace společnosti je více zaručena úzkou spoluprací se západ. státy, resp. tyto republiky vyvinuly určité úsilí prostudovat západ. legislativu a pokusit se ji co nejvíce aplikovat do vlastního práva. V mnohém se inspirovaly ve Skandinávii či v Anglii, ale pro zdravotnictví nakonec "zvítězilo" zdravotní pojištění - patrně ústupek lékařům, kteří v něm vidí snadnější a rychlejší zvýšení svých honorářů. Jenže politici v Pobaltí byli natolik rozumní, že nepřistoupili na dražší provozování zdravotního pojištění (které máme my), oni zdravotní pojištění maximálně přizpůsobili modelu Národní zdravotní služby - s inspirací ve Skandinávii a Británii.

Takže např. Estonsko má Národní zdravotní pojišťovnu s regionálními pobočkami, což je levnější systém, takže úspory mohou přednostně sloužit zdraví občanů.  Estonsko národní pojišťovnu zároveň propojilo s nemocenským pojištěním - opět dochází k úsporám, co se týče celkové režie, ale půjde i o další systémové úspory, protože provoz zdravotního a nemocenského pojištění pod jednou střechou je základním předpokladem pro rozumější koncipování zdravotnických a navazujících služeb - jde o účelnější sledování potřeb občanů.

My se propojení zdravotního a nemocenského pojištění vytrvale bráníme, takže odděleně léčíme občany a odděleně jim vyplácíme dávky nemocenského, zcela nám z toho unikají jedinci, kteří potřebují včas zajistit kvalitní rehabilitaci, aby se z nich nestali předčasní invalidé apod.

Tak této drahé a pro občana nepříjemné dvojkolejnosti se mj. Estonsko vyvarovalo: odborníci národní pojišťovny budou mít příležitost pravidelně vyhodnocovat, proč určití pacienti příliš dlouho stonají, zda u nich muselo dojít k invaliditě, jak zlepšit zdravotní péči, aby se zkrátila nemocnost apod.

Pacient bude vyřizovat své záležitosti jen u jedné své pojišťovny v místě bydliště: tato instituce mu zajistí v době nemoci vše, co potřebuje, nemusí běhat jinam.

Na plánu zdraví obyvatelstva, které Estonsko zpracovalo až do roku 2020, je vidět, že tato země se nezabývá kupčením s veřej, penězi, ale preferuje stálé prodlužování délky života a zvyšování jeho kvality, místo privatizace se koncipují moderní přístupy v rehabilitaci pacientů apod.

Ostatně Estonsko nemá ministerstvo zdravotnictví jako my - kdy se zdraví chápe příliš zúženě, tato země má podobně jak tomu bývá v zahraničí ministerstvo sociál. věcí, které se zároveň zabývá i zdravotnictvím, takže přístup k potřebám občanů je komplexnější, v širších souvislostech.

V estonském zdravotnictví je samozřejmě ještě mnoho nedostatků, ale alespoň zčásti se tento stát více blíží moderním západním přístupům, vč. vyšší efektivity modelu zdravotního a nemocenského pojištění.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora