Holandsko "ctí" neplatiče pojistného

pondělí 4. květen 2009 10:45

Nizozemí toleruje, když občan prohlásí, že placení zdravotního pojištění "odporuje jeho filozofickému pohledu na svět".

Nizozemí má ve zdravotnictví některá specifika. Patří k nim tolerance státu k občanům, kteří si odmítají zvyknout na placení zdravotního pojištění. Pokud občan prohlásí, že placení pojistného odporuje jeho náboženskému či filozofickému názoru, pak se s tím stát "smíří". Ovšem tak, že tomuto občanovi nestrhává ze mzdy či příjmu pojistné, ale strhává mu daň, která v zásadě odpovídá onomu pojistnému.

Uvádím to jen jako zajímavost, že západní státy tolerují názory občanů a jsou schopny jim zajistit alternativy. Holandsko samozřejmě také akceptuje, když občanům nevyhovuje očkování nebo nějaký druh zdravotní péče - opět s odvoláním se na odlišný názor, může občan opomenout očkování apod. 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora