Jak rušit lůžka

pondělí 30. červenec 2012 17:39

Doufám, že sociální demokracie opět nezkazí správný záměr redukovat nadbytečná nemocniční lůžka.

V právně vyspělejších zemích se pravice s levicí shodla na tom, že v souladu s vývojem medicíny a dalších okolností (pokrok v lékařství zkracuje dobu hospitalizace aj.) je nezbytné a správné rušit nadbytečné nemocnice a z úspor posilovat kvalitu zdravotní péče. U nás si pravice s levicí v této oblasti už zhruba 15 let hází klacky pod nohy. ČSSD už v minulosti bránila zachování nemocnic, protože chtěla hlasy zdravotníků ve volbách (místo toho měla pacientům lépe vysvětlovat, že rušení prázdných lůžek je ve veřejném zájmu), bohužel pravice nakonec odvážnější ministry sundala z funkce (opět před volbami) a bohužel neměla návrhy na rušení neobsazených lůžek připravené kvalitně.

ČSSD by dnes ministrovi neměla říkat ne, ale měla by maximálně spolupracovat na zkvalitnění záměru. Tak, aby se tu zrušila celá nemocnička anebo aspoň celé její oddělení, nicméně le lepší rušit celé nemocnice, protože pokud zůstane prázdný pavilon, pak stejně bude pojištěnce stát peníze (nemocnice tam zřídí další zbytečnosti, které budou stát investice - nepřímo si na to tyto nemocnice vezmou peníze z veřejného pojištění, tlakem na zvyšování úhrad péče bez analýzy nákladů).

Udělali jsme chybu, že nemáme zákon o nemocnicích - tem mají všechny trochu vyspělejší země, ať v Evropě či v zámoří. Zákon o nemocnicích má mj. definovat, že svazy pojišťoven spolu se státem a zástupci krajů a obcí budou průběžně monitorovat potřeby pacientů v jednotlivých lokalitách a přijímat a prosazovat opatření pro aktualizaci sítě zdravotních služeb (pojištěnci a zdravotníci mají mít hlas poradní, mají vidět do dat, ale odpovědnost musejí nést ti, kteří přímo platí - ať z daňových prostředků nebo ze zdravotního pojištění), tzn. lobbující lékaři by neměli mít možnost přehlasovat rozhodnutí rušit nadbytečné provozy.

Při tvorbě předpisů k činnosti krajů a obcí jsme se včas nepřiučili u západních zemí, které už dávno poznaly, že vytvářet zdravotnictví či sociální služby nebo školství atd. v regionech bez vzájemné spolupráce znamená pro uživatele roztříštěnost a nadbytečné náklady. Tak např. Skandinávie či Rakousko vyžadují, aby asociace krajů a svaz obcí spolupracovaly se státem před rozhodnutím o zajištění služeb v regionech. Např. ve Švýcarsku vzniklo drahé zdravotnictví na úrovni kantonů, takže stát nakonec prosadil předpisy, podle nichž musejí kantony postupovat při rozhodování o nemocnicích a ordinacích jednotně, úsporněji, levněji - např. tak vznikl stop stav pro otvírání nových ordinací.

Do budoucna se ani my neobejdeme bez obdobných zákonných pravidel, je chyba, že pravice u nás zrušila zákon o neziskových nemocnicích (ten existuje všude v západ.zemích, ovšem kvalitnější). Pokud západní země mají předpisy např. v tom smyslu, že zakazují regionům převádět větší nemocnice do byznys. formy, pak bychom je měly mít i u nás.

Vzpomínám, že jednou si Vladimír Špidla (ČSSD) jako předseda zdravotního výboru poslanec. sněmovny přizval do výboru zástupce švédských politiků se vztahem ke zdravotnictví a ti naší veřejnosti potvrdili, že s ohledem na veřejný zájem si dovolili např. ve Stockholmu uzavřít nadbytečnou fakultní nemocnici. Socdemáci by na odvahu svých stranic. kolegů v západ. zemích neměli zapomínat a měli by jimi vytvořená korektní pravidla nabídnout naší pravici i naší málo informované veřejnosti.

 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora