Nekvalitní zdravotnické zákony

pondělí 16. květen 2011 14:39

Návrhy zákonů o zdravotních a o specifických zdravotních službách jsou tak špatné, že by se musely od začátku do konce celé přepracovat.

Ve výboru pro lidská práva a biomedicínu (poradní orgán zmocněnce pro lidská práva) jsme sepsali neuvěřitelné množství připomínek k výše uvedeným návrhům zákonů z pera MZ: mnoho paragrafů zcela opomíjí mezinárodní konvence, MZ patrně nezná ani tzv. bioetickou konvenci (úmluva pro oblast zdravotní péče pro náš stát zcela závazná a nadřazená našim zákonům).

V praxi by to znamenalo, že v mnoha případech by pacienti nad českým státem vysoudili odškodnění za upření základních práv.

Mj. jsou zcela chybně zakotvena práva duševně nemocných či nezletilých (není vždy možné, aby o nich rozhodovali výlučně jen rodiče či opatrovníci, pokud tito jedinci jsou schopni zdravotní péči porozumět a sami rozhodnout).

MZ, jak je zvykem, naše připomínky patrně nepřijme, takže se do parlamentu dostanou velmi špatné předlohy pro hlasování. Uvidíme, co na to politici.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora