Zrušme kastrace

pátek 18. březen 2011 09:31

V souvislosti s chystaným zákonem o specifických zdravotních službách se ve výboru pro lidská práva a biomedicínu zabýváme tzv. rizikovými či nevratnými zdravotními výkony.

Evropský výbor pro zabránění mučení (CPT) náš stát opakovaně kritizuje za to, že se u nás stále ještě mj. provádějí chirurgické kastrace u osob duševně nemocných, nedobrovolně umístěných buď ve vězení nebo na psychiatrii, někdy neschopných se k věci vyjádřit (pod opatrovnictvím).

Proto chceme MZ na prvém místě doporučit, aby se u nás chirurgické kastrace v této souvislosti (u jedinců, kteří se dopustili trestného činu se sexuál. motivací) zrušili, tak je tomu ve většině právně vyspělých zemí. Pokud by tato varianta v našem parlamentu neměla projít, navrhujeme další alternativu: aby tyto chirurgické kastrace byly vyloučeny u usob neschopných samostatného úsudku, dále u osob nedobrovolně umístěných v ústavech (bývají pod tlakem instituce a jejich informovaný souhlas by ve skutečnosti nemusel být dobrovolným).

Většina států vyloučila chirurgické kastrace, protože jde o nezvratný záíkrok, rizikový pro zdraví dotč. osoby, která je již jednou potrestána izolací od společnosti (proč tedy trestat dvakrát), navíc žádný výzkum. studie ve světě nepotvrdila jednoznačně efektivitu tohoto zákroku pro společnost, zákrok má mírnější variantu - chemickou kastraci (izolace jedince a užívání léků).

Podobný názor jsme v pracovní skupině k této problematice zaujali ve vztahu ke sterilizacím (zejména u osob nesvéprávných by se neměly provádět), rovněž pak u potratů (i duševně nemocná žena pod opatrovnictvím by v zásadě měla mít právo mít dítě).

MZ chceme požádat zejména o zásadní přepracování kapitol týkajících se zacházení s duševně nemocnými v ústavech, s prohloubením jejich práv (např. lepší úprava jejich práva na návštěvy, telefonování, nezávislý přezkum stížnosti).

Příliš benevolentní postoj má MZ mj. i k provádění výkonů ve vztahu k transsexualitě. V západ. zemích se tyto výkony (změna pohlaví) provádějí s větší uvážlivostí, zpravidla ve vyšším věku (např. 25 let), nikoli hned v 18 letech, také je třeba prokazovat dlouhodobější odlišnou sexuál. orientaci. MZ ve svých návrzích spíše sleduje finanční zájmy poskytovatelů zdravotní péče, nikoli skutečný zájem pacientů.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora