Rozkrádání zdravotního pojištění

čtvrtek 9. prosinec 2010 10:36

Politici nám utahují opasky, ale sami způsobují miliónové až miliardové škody veřejnosti, a to platí zejména o zdravotnictví.

MFDNES informuje o málo funkčních elektronických zdravotních knížkách při VZP (IZIP), které jsou obyvatelstvem i lékaři minimálně využívány, ovšem manažeři a zaměstnanci firmy, která o tento projekt "pečuje", vydělávají z peněz nás pojištěnců desítky miliónů ročně - mají platy z našich peněz, jako by působili v Evropském parlamentu. A my pojištěnci máme tyto ztráty krýt mj. zvyšováním spoluúčasti.

Jsem zvědavá, zda se v této zemi najde aspoň jeden zákonodárce, který se pokusí novelou předpisů ke zdrav. pojišťovnám zajistit standardizování platů jak v pojišťovnách, tak v jejich přidružených aktivitách, aby zaměstnanci a ved. pracovníci působící na úkor veřejného pojištění pobírali mzdy a odměny výlučně jen podle tabulek pro veřejný sektor, nikoli podle pravidel pro komerční firmy,. Je tomu tak ve všech západ. zemích, tak proč se my máme nechat okrádat?

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora