Lékaři odcházejí? Hurá!

pondělí 15. listopad 2010 12:20

Beru pana ministra Hegera za slovo: až odejde část lékařů do zahraničí, nechť konečně uzavře pár nemocnic, máme jich moc.

Česká lékařská komora straší odchodem části lékařů do zahraničí: máme jich nadbytek vůči průměru v zemích EU, takže se prakticky nic nestane, pokud například tři tisíce lékařů skutečně odejde do jiných států. A ministr zdravotnictví by měl skutečně uzavřít část nemocnic, zejména těch menších a hůře vybavených, hlavně v bývalých okresech, kde jich je nadbytek (pět nemocnic na malém území) - opět oproti průměru v zemích EU máme nadbytek akutních lůžek.

Ministerstvo ovšem má mít povinnost průběžně monitorovat vývoj v oblasti potřeby lůžek a personálu a podle toho si vytvořit zákonné nástroje na regulaci, aby MZ nemuselo ad hoc zdlouhavě vyjednávat s různými zřizovateli, zda se ta která nemocnice uzavře, zda se personál převede jinam, který obor by bylo vhodné už na lékařských fakultách utlumit, který obor posílit - zájemcům o studium doporučit uplatnění v určitých oborech.

Lékaři na celém světě "odcházejí": například němečtí jdou načas pracovat do Rakouska, rakouští naopak do Německa, takže je to zcela normální.

Co však normální není, je fakt, že nám tato vláda lže a na tom by se měla LK skutečně "točit": není totiž pravda, že se v celé Evropě snižují platy zaměstnanců ve veřejném sektoru apod., například v některých se právě nyní platy těchto zaměstnanců zvyšují a stejně tak se byť regulovaně a málo, zvyšují platy a příjmy lékařů (ovšem rozumné země EU uzavírají nadbytečné nemocnice a mají stop stav na počet ordinací, pak mohou příjmy lékařů každoročně růst, např. o dvě procenta).

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora