Stále lůžka bez pacientů

čtvrtek 30. září 2010 10:47

Rok má 365 dnů, jenže české nemocnice se tváří, jako by měl jen 255 dnů - jejich lůžka jsou často prázdná.

Zájemci si mohou ověřit na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky www.uzis.cz míru nevytíženosti českých nemocnic. Podle publikace Nemocnice v České republice v roce 2009 se lze přesvědčit o tom, že lůžka v nemocnicích byla vytížena pacienty jen 255 dnů, tzn. že zhruba 110 dnů v průměru byla zcela prázdná, bez nemocných - jde o trvalý jev, mezi roky se nevytíženost převážně prohlubuje, jen občas výjimečně se o jeden den lůžka více vytížila...

Takže je načase počet nemocnic redukovat a z personálu "nechat přežít" jen ty schopnější, začlenit je do zbylých nemocnic, ostatní by se měli rekvalifikovat, jak je tomu v jiných oblastech naší společnosti.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora