Vláda chce korupční mzdy

čtvrtek 23. září 2010 12:02

Nezbývá než opakovat, že tato vláda vede veřejný sektor směrem do rozvojového světa, vydělí nás z EU.

Vládní činitelé zčásti nic nevědí o fungování veřejného sektoru v západních zemích, zčásti vědomě chystají pravidla, která budou znamenat zhoršení po všech stránkách.  Ve veřejném sektoru, veřejných institucích a službách nemají např. sedět "manažeři", ale má jít o vysoce kvalifikované úředníky zavázané ke službě veřejnosti striktními podmínkami. Protože veřejná služba je řehole - člověk při ní zpravidla nesmí podnikat, ničím si přivydělávat (ani by to nestihl) atd., má mít určitou finanční jistotu - v západ. zemích platí pravidlo: za vysoce kvalifikovanou standardně odváděnou službu veřejnosti přísluší zaměstnancům i ved. pracovníkům standardní mzda - slušná přiměřená život. úroveň, nižší, než je tomu v soukr. sektoru, ale nemá jít o chudobu.

Za stejné činnosti se stejnou kvalifikací, s obdob. počtem praxe apod. má lidem ve veřej. sektoru příslušet stejný plat, jinak by šlo o diskriminaci části zaměstnanců, pokud by vedoucí mohl více platy manipulovat. Rovněž by šlo o korupční nakládání s veřej. penězi, pokud by ved. pracovníci veřej. institucí a služeb mohli volněji rozdávat či nepřiznávat mzdy a odměny zaměstnancům.

Z těchto důvodů jsou v západ. zemích pevné mzdové tarify zcela transparentní, tvoří takřka stoprocentní zaručený příjem pracovníků veřej. sektoru (odchylky se řídí např. regionál. odlišnostmi - v některých regionech jsou vyšší život. náklady apod.). Odměny navíc činí jen nepatrnou složku.

Naše vláda tato zásadní pravidla hodlá porušit, proto je nezbytné se tvrdě bránit, ať jde o policii, zdravotníky nebo knihovníky aj.

Na okraj: demonstranti se v úterý 21. září chovali v pražských ulicích nesmírně ukázněně, proto se mi nezdá, že by někdo z nich chtěl něco ničit v prostorách minister. vnitra. Patřil "muž v kukle" vůbec k demonstrantům? Nenasadil někdo, kdo demonstrantům nepřál, do jejich řad provokatéra?

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora