Američtí lékaři pro větší solidaritu

sobota 18. září 2010 11:13

Část lékařů v USA už desítky let lobbuje za vznik univerzálního zdravotního pojištění podle evropských modelů.

Lékaři za jeden zdravotní plán, resp. za vznik jen jednoho plátce zdravotní péče napříč celými USA s povinným zahrnutím veškerého obyvatelstva do tohoto solidárního systému (vyloučení komerčních pojišťoven), se v USA organizují v neziskové organizaci zabývající se výzkumem a vzděláváním. Lze tuto organizaci nalézt pod zkratkou PNHP. Členů je přes sedmnáct tisíc, jde o lékaře a zdravotníky, kteří oceňují státní systém pojištění Medicare, chtějí ho zdokonalit a rozšířit na celé obyvatelstvo.

Tato organizace každý rok lobbuje vydatně v parlamentech jednotl. americ. států i na federální úrovni. Jednotlivé americ. státy, zejména ty, v nichž parlament je "pod kontrolou" demokratů, průběžně zpracovávají návrhy na legisl. změny ve prospěch iniciativy PNHP - pokud se hned nepodaří prosadit univerzál. solidár., systém pro celé USA, pak zkoušejí prorazit s tímto zákonem alespoň na úrovni jednotl. států, např. v Kalifornii, Pensylvánii či Oregonu.

Podle aktuál. zpravodajství organizace se v některých státech návrh na zřízení jednoho povinného veřejného zdrav. pojištění ocitne na stole zákonodárců buď už letos nebo v příštím roce.

V Kalifornii takový návrh dokonce už prošel v roce 2006, ale guvernér Arnold Schwarzenegger ho vetoval - prý z obav, zda by to nezvýšilo nároky na stát. rozpočet, nicméně i on je pro posílení solidarity ve zdravotnictví.

Zmínění lékaři, kteří chtějí jen veřejnoprávní a neziskové pojišťovny, které by provozovaly jen jeden druh veřejného zdrav. pojištění, by uvítali i posílení neziskového sektoru mezi zdravotnic. zařízeními - podle jejich přání by provozovatelé solidár. zdrav. pojištění měli uzavírat smlouvy jen s neziskovými zdrav. subjekty, resp. s těmi, kteří nejsou v rukou komerčních investorů.

Lékaři z PNHP (Physicians for a national health program) snášejí před občany různé důkazy a argumenty k tomu, že národní neziskové pojištění s jednotnou organizací napříč USA by bylo významně levnější, přitom by zajistilo všem občanům vysoce kvalitní a dostupnou péči, jak je tomu v západ. zemích Evropy. I pacientům by se snížila spoluúčast či by se zcela zrušila - uvádějí lékaři.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora