Tak nám zruší lidská práva

čtvrtek 26. srpen 2010 11:33

Chtějí zrušit funkci zmocněnce pro lidská práva, tím patrně zanikne i výbor pro lidská práva a biomedicínu.

Pravice v našem státu po celou dobu od r. 1989 nepřeje rozvoji demokracie, patrně nechápe, na jak zakrnělém stupni u nás je ona "demokracie". K ní má patřit i významnější postavení nevládních organizací působících v zájmu zranitelnějších skupin občanů.

Nejde jen o Romy, jde mj. i o seniory, o duševně nemocné, o pacienty nemajetné atd.

Vláda si patrně nevšimla činnosti různých výborů, které při vlád. úřadu komunikují se zmocněncem pro lidská práva, mj. jde o rozsáhlou a významnou agendu výboru pro lidská práva a biomedicínu, kde se snažíme v dialogu se zástupci státu mluvit za zájmy pacientů, snažíme se sblížit naše nedokonalé zákony ze zdravotnictví a navazující sociál. oblasti s vysp. právem západ. zemí, dostat je také do souladu s konvencemi.

Pro špatnou vládu je ovšem lepší tyto mechanismy umožňující dialog mezi nevlád. organizacemi a státem zrušit a vyhnout se oponentuře nad návrhy zákonů. U nás totiž není žádná jiná možnost domáhat se korekcí ve špatných návrzích zákonů. Pokud nebude fungovat zmocněnec pro lidská práva, zanikne i připomínkování zákonů ze strany zástupců pacientů aj.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora