Reformě ve zdravotnictví chybí nezávislost

středa 28. červenec 2010 13:59

Někdy se mi až obrací žaludek nad články v novinách ke zdravotnictví - chybějí nám nezávislí novináři.

Fascinuje mě např. jakýsi Petr Vašek z Hospodář. novin, který automaticky přebírá vše, co někdo z vlády řekne ke zdravotnictví, patrně se se vším ztotožňuje, nic nezkoumá, neptá se, jak jinak se věci řeší jinde...

Například Hospodářské noviny nedávno zveřejnily, že (nezdravotnické) pojišťovny v letošním prvním pololetí vybraly na pojistném o 8,1 procenta více než v předchozím období. Jak je tomu u zdrav. pojišťoven? Víme o jejich datech něco nezávislého na pravicových politicích a ideologicky zmanipulovaných ředitelích ZP? Ještě nedávno zdravotní pojišťovny měly v rezervách kolem 30 miliard Kč, ptám se, kam zmizely, proč se stůj co stůj musí zvyšovat spoluúčast, ač část těchto velkých rezerv měla zůstat k dispozici pacientům, ač se meziročně zvyšují mzdy obyvatelstva - takže se vybírá více pojistného.

Takže bohužel čeští novináři v oblasti zdravotnictví jaksi ztrácejí smysl pro investigativní žurnalistiku - neověřují data, jen papouškují po momentálně vládnoucích mocnářích.

Redaktor Vašek mne fascinuje i tím, že propaguje záměr vlády nabízet pacientům nadstandardní péči v rámci veřejného pojištění. Ale ani ostatní novináři se neptají, proč právě Češi mají být v EU jedinou zemí s nadstandardní zdravotní péčí pro bohaté veřejně pojištěné občany.

Žádná právně civilizovaná země nevpouští do veřejného pojištění nadstandard v oblasti nezbytné péče, to už by nešlo o veřejné pojištění, ale o bezbřehý chaos.

Bioetická konvence uvádí, že státy jsou povinny zajistit, aby se všem pacientům bez rozdílu poskytovala stejně kvalitní péče podle léčebných standardů odpovídajících poznatkům vědy.

Bude česká věda v medicíně rozlišovat dvě rozdílné úrovně? Budeme tvrdit lidem, že za pojistné dostanou skutečně kvalitní moderní péči, ale když si někdo připlatí, dostane překvapivě ještě něco více moderního?

Hloupému státu ale přeju následky, které z toho vzniknou: každý náš pacient, který stát zažaluje ve Štrasburku nebo v Haagu, vyhraje - kvalitu podle nejnovějších vědec. poznatků nelze dělit na dvě roviny a v rámci veřejného systému nelze části občanům dávat něco kvalitnějšího, rychlejší či příjemnější uzdravení apod. - šlo by o diskriminaci pacientů z důvodu jejich majetkového postavení.

Naši novináři ale konvence nečtou, nezajímají se o právo, zajímá je jen a jen byznys, ten ale podle mezinárodně uznávaných pravidel není slučitelný s veřejnoprávními pojišťovnami ani s tzv. veřejnými nemocnicemi (což jsou mj. fakultní nemocnice).

Ale ani podle naší ústavní Listiny základ. práv a svobod není možné v oblasti veřej. pojištění činit rozdíly mezi pojištěnci: není možné za zvláštní úplatu brát někoho dříve na operaci, dávat mu do těla údajně lepší materiály apod.

Stát může být žalován např. za to, když pojištěnec bez příplatku utrpí komplikace po operaci kyčel. kloubu. Stejně tak ale může vzejít žaloba od toho, kdo si připlatil na tzv. luxusní endoprotézu - a taky má komplikace. A kdo a za čí peníze bude řešit opravné operace? Bude to platit pojišťovna za peníze chudých, kteří si sami připlatit nemohou? Na jak dlouho se u nás zastaví pokrok v medicíně, když to lepší bude jen za zvláštní příplatek?

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora