Kontrola cen ve zdravotnictví

čtvrtek 22. červenec 2010 16:31

Švýcarsko má speciální úřad pro kontrolu cen, který se zabývá masivně i zdravotnictvím.

Švýcarský kontrolor cen chrání aspoň zčásti peněženku pacientů, ať jde o péči hrazenou z pojistného nebo o péči soukromě placenou.

Zubní péče ve Švýcarsku více spadá do soukromých plateb pacientů (děti a chornicky či závažně nemocní však mají péči hrazenou pojišťovnou nebo dostávají pomoc od přísluš. úřadu). Nicméně slušná země chrání spotřebitele a pacienty i v oblasti soukromých výdajů.

Kontrolor cen pravidelně zveřejňuje zprávy, co přezkoumal a s jakým výsledkem např. v oblasti péče u ambul. lékařů, v nemocnicích, v oblasti léků atd. Mj. zveřejnil také šetření za rok 2009, jež se týkalo zubních lékařů. Tentokrát se zaměřil na nedostatky u zubních implantátů či náhrad (korunky aj.).

Šetření ukázalo, že dodavatelé zubních implantátů (zjednodušuji tuto problematiku) nabízejí lékařům velmi rozdílné ceny, stomatologům a jejich pacientům by se vyplatilo, kdyby zubní lékaři postupovali (podobně jako pojišťovny při nákupech) jednotněji, s analýzou cen, aby zbytečně nenakupovali tutéž kvalitu za vysoké peníze - které pak platí pacient.

Dodavatelé působící ve Švýcarsku nabízejí jeden implantát v rozmezí 170 - 500 franků, přitom v zásadě jde o stejnou kvalitu.  Celkově je pak tato oblast ve Švýcarsku dražší, než činí průměr těchto cen ve zbytku Evropy, zejména levnější je pořídit si náhradní zuby např. v Rakousku, Německu, Itálii apod.

Pro pacienty je to jistě cenná informace. Mohou zkoušet přes své organizace tlačit na zubní lékaře, aby nakupovali materiály uvážlivěji. Jestliže jde o záležitosti hrazené pojišťovnami (a to je v případě vážněji nemocných), pak kontrolor cen má právo doporučit jak pojišťovnám, tak státu - vládě, aby zasáhly, např. v podobě seznamu hrazených položek, kde se ocitnou snížené ceny podle nejkvalitnějšího a nejhospodárnějšího výrobku.

A kdo nezávislý na vládě i politic. stranách u nás kontroluje ceny, které se nás citlivě dotýkají? Možná si povšimneme těchto užiteč. zahranič. zvyklostí asi tak za dalších padesát let...

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora