Mnoho lékařů v politice

čtvrtek 15. červenec 2010 13:19

Pokud vstoupí do aktivní politiky příliš mnoho lékařů a mají možnost zasahovat do věcí, v nichž jsou ve střetu zájmů, pak z toho vzejde pouze "pacientova smrt".

Dovolím si prorokovat: tato vláda a tato sněmovna budou ve zdravotnictví "řešit" na prvém místě zvýšení poplatků pacientů a zvýšení platů některých lékařů.

Na ostatní "sliby" nedojde, ostatně k řadě proklamací neznají autoři koaliční smlouvy nástroje ke splnění.

Alfou a omegou je to, že v ČR příliš mnoho lékařů vstoupilo do politiky a podílejí se na koncipování předpisů v oblasti, v níž jsou v konfliktu zájmů - jejich lékařský soukromý zájem je v rozporu se zájmy pacientů a pojištěnců. Je to poučení pro voliče pro příště: vybírejte strany, které nepreferují na kandidátkách lékaře, a pokud to nejde, pak občan ať aspoň kroužkuje jiné profese, např. právníky a ekonomy, ale hlavně ty z univerzit, nikoli lidi ze soukr. byznysu.

Západní vlády a parlamenty preferují důstojné mravné, odborně erudované osobnosti ve vysoké míře z veřejného a neziskového sektoru, zatímco byznysmani spíše jen připomínkují návrhy zákonů.

Nikdy nevyřeší veřejné finance ten, kdo zná jen nějaké částečky věcí ze soukr. sféry (a většinou jde stejně jen o rychlokvašky, bez hlubších znalostí, často jde o neúspěšné pseudopodnikatele). V naší vrchol. politice chybějí lidé s vědomostmi z prestiž. univerzit, ať se zaměřením na veřejnou nebo soukr. sféru.

Deregulace platů lékařů skončí navýšením celkových zdrojů pro nemocnice na úkor nemocných a zdravotně postižených, kteří budou platit ještě více než dnes. Některým lékařům oblíbeným u šéfů se výrazně přidá na úkor standardně pracujících nikomu nepochlebujících zdravotníků.

U pacientů možná opticky ubyde plateb, které ovšem spadají do ročního limitu, zato přibudou poplatky, které se do ročního limitu spoluúčasti nezapočítávají. Všeho schopní lékaři ovšem začnou léky psát tak, že pacient bude chodit každý týden pro další recept, takže celkově zaplatí v lékárně podobně jako dnes, ne-li více. Obrací se na mne spousta pacientů, jimž lékař ani lékárník nenajde vhodný lék plně hrazený pojišťovnou, takže na závažné choroby už dnes lidé neustále doplácejí na životně důležité léky, protože nemají k dispozici plně hraz. variantu - jsem zvědavá, zda nějaká instituce bude řešit tuto rozsáhlou neblahou praxi. Lidé se bojí ozvat, musely by se jich veřejně zastávat instituce - MZ, kraje a zejména pojišťovny by měly postihovat neochotu lékařů předepsat vhodný plně hrazený lék a také by měly být kontrolovány lékárny, zda mají tyto varianty na skladě.

Mj. mne mrzí, že si nová vláda při proklamaci o posilování práv pacientů nedala tu práci, aby vůbec zjistila, v které oblasti nejvíce je nutné tato práva zlepšit - např. se zeptat zmocněnce pro lidská práva nebo kanceláře ombudsmana, kteří o právech pacientů přece jen vědí více než ODS, TOP či VV.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora