ODS a korupce

čtvrtek 24. červen 2010 12:15

Senát silně v rukou ODS opět ukázal svůj "zdrženlivý" postoj k tématu korupce a nezdravý lobbing.

Senát smětl ze stolu - tak jako mnohokrát v minulosti - možnost lépe se vyrovnávat s korupcí v našem státu a stejně tak pokud jde o regulaci lobbování v politice. Věci veřejné se tak připojují k politic. subjektu, který opakovaně dlouhodobě maří jakékoli pokusy snížit u nás rizika i faktickou existenci korupce pronikající do státní a veřejné správy. K tomu patří i nezdravé lobbování, kdy veřejnost nemá informace, s kým se politici stýkají před rozhodnutím o zákonech apod.

VV tedy stěží splní své sliby voličům, o hlasy z ODS se patrně nebude moci opřít,a jsem moc zvědavá na hlasy v gesci p. Kalouska (TOP).

Korupce i nevhodný lobbink negativně poznamenávají i celý zdravotnický resort. Občané by se asi dosti zděsili, kdyby znali např. prezenč. listiny pro návštěvníky ministerstva zdravotnictví: v podstatě každý den jsou úředníci MZ pod tlakem skupin lékařů, dalších zdravotníků, vedení nemocnic aj. Podpisy zástupců pacientů v prezenč. listinách MZ takřka chybějí - ministr a jeho úředníci jsou tedy trvale pod jednostranným tlakem poskytovatelů péče, dodavatelů zboží a služeb...

Po celých 20 let zejména vinou ODS (divím se tedy, proč R. John a spol. tolik tíhnou k ODS) nevznikla zákon. kritéria pro rozdělování dotací nemocnicím - v zahraničí se tak děje podle plánu vybraných nemocnic v regionech, podle počtu pacientů v regionech, podle stáří budov a přístrojů, u nás stačí libovolné nahodilé nijak nepodložené hlasování poslanců ve zdrav. výboru či poslanců v celé sněmovně - dochází pak k takovým paradoxům, že více peněz dostane nemocnice zachovalejší či nadbytečná v síti (bez pacientů).

Uvedené problémy se bohužel týkají také politiků z dalších politic. stran, ovšem ČSSD přece jen průběžně navrhovala některé zákon. změny podle evrop. práva či podle vysp. zemí EU, ovšem ODS byla vždy na prvém místě, kdo tyto návrhy pomohl pohřbít.

K ozdravění ODS tedy nepomůže, že některé své lidi na té viditelné mediál. úrovni trochu vyměnila, nestačí, že se hoši z ODS omladili, že se dobře oblékají a hezky usmívají, já jako občan čekám na legislativní změny, které by snížily výskyt korupce u nás a více regulovaly lobbování.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora