Koalice? Zatím spíš horší nápady

úterý 22. červen 2010 09:25

Strany připravující se na pravicovou vládu zatím v oblasti zdravotnictví převážně tápou.

Jde o směs relativně lepších a horších nápadů, které bohužel převažují. Pokud se výjimečně zmíní něco lepšího, pak patrně nemají zástupci stran jasnou představu, jak návrh v praxi realizovat.

Např. by bylo ideální začlenit nemocenské pojištění pod střechu zdravotních pojišťoven. Jenže když se řekne A, musí být jasná představa o B. Co učinit s okresními správami sociál. zabezpečení, resp. pobočkami České správy soc. zabezpečení? Samozřejmě je nutno je zrušit, využít jen nejlépe připravené pobočky VZP v krajích, které personálně i jinak dobře zajistí nejen zdravotní, ale i nemocenské pojištění. Zákonem je ovšem nutné zajistit dozor ČSSZ (a státu), vč. zástupců pojištěnců a zaměstnavatelů nad zdravotními pojišťovnami.

Bylo by nutno sloučit revizní a posudkové lékaře tak, aby se jejich zúžený počet efektivně využil, nadbytečné pracovníky vyloučit. Fin. výtěžek ze zrušených nadbyteč. budov atd. věnovat do fondu zdrav. a nemocen. pojištění.

Ovšem když koalice zároveň mluví o jedné zdrav. pojišťovně, pak je třeba ujasnit, co se zbylými "zaměstnaneckými" pojišťovnami: nadstandardem se určitě neuživí, tím se neuživí ani stávající komerční pojišťovny, takže by bylo lepší zákonem tyto zaměst. pojišťovny zrušit.

Rušit platové tabulky pro lékaře ve veřej. a státních zdrav. zařízeních je nesmysl, byli bychom raritou v zemích EU a odboráři by se právem našňupli. Pracovní síla působící ve veřej. službách musí mít předpisy jednotně zajištěno přiměřené odměňování, bez ohledu na subjektiv. názory vedoucích pracovníků.

Psát na recept jen účin. látku, nikoli názvy léků, je rizikové, pro pacienty neuspokojující a lékaře degradující.

Jakou lepší kontrolu zdrav. pojišťoven mají politici na mysli? Kdyby se poučili od západ. zemí, zjistili by, že tamější pojišťovny jsou pod lepší kontrolou právě proto, že v orgánech pojišťoven nesedí zástupci státu. Zástupci státu nemají přímo zasahovat do provozu pojišťoven, mají mít přístup na schůze orgánů ZP, mít právo předkládat názory, ale nemají na schůzích hlasovat - mají se omezit na nezávislý vnější každoměsíční monitorink výboje příjmů, nákladů, přehled stížností pacientů atd. - a mít právo volat ředitele pojišťoven k odpovědnosti, resp. přikazovat správní a dozorčí radě nápravu, jinak by stát měl mít právo nechat vypsat nové volby do orgánů pojišťoven při porušování předpisů. Přímé zásahy politiků a úředníků do pojišťoven nejsou v zahraničí přípustné, protože by to zavánělo korupcí.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora