Zrušme tzv. zaměstnanecké pojišťovny

pátek 14. květen 2010 10:21

Jsme pomalu jedinou postkomunistickou zemí, která udržuje ve zdravotnickém systému velký počet zdravotních pojišťoven.

Většina postkomunistic. zemí šla levnější, úspornější západ. cestou, takže systém veřej. zdrav. pojištění maximálně přizpůsobily národní zdrav. službě - v každém regionu je jen jedna pobočka centrální národní zdravotní pojišťovny. Tento princip jsme v podstatě měli v době první republiky, fungoval velmi dobře, správně hospodařící tehdejší okresní pojišťovny pod dohledem zástupců pojištěnců a zaměstnavatelů (a národní sociální pojišťovny jako veřejnoprávní instituce) nejen zajistily stále se modernizující zdravotní péči, ale také výstavbu mj. potřebných sociálních ústavů, rehabilitačních ústavů atd. a navíc tyto pojišťovny spolu se sociální pojišťovnou dokázaly vytvořit obrovské finanční rezervy, díky nimž přežilo veřejné pojištění i celou druhou svět. válku (velké peníze pak ukradli pojištěncům a zaměstnavatelům komunisté).

Nepotřebujeme desítku různých zdravotních pojišťoven, potřebujeme jednu národní pojišťovnu, v níž by tak jako na západě byly propojeny všechny druhy pojištění: zdravotní, nemocenské, úrazovém invalidní, včetně efektu propojení zdravotní a sociální péče tak, aby člověk měl vše dostupné pod jednou střechou a aby se peníze neztrácely v nepřehledných duplicitách činností různých institucí, jež dnes nejsou vzájemně zkoordinované.

Pak by se systémově uspořily desítky miliard, jež lze využít částečně ke snížení výdajů do zdravotnictví, zčásti na modernizaci péče a zrychlení její dostupnosti. SRN, Rakousko, Nizozemí postupně ruší nadbytečné pojišťovny, tak proč ne my?

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora