Dohled nad vrahy

sobota 3. duben 2010 13:32

Dnešní článek v LN informuje o snaze lépe se vypořádat se závažnými trestnými činy, resp. s mladistvými, kteří se jich dopustí. Nabízím pohled do zahraničí.

Západní země mají zpravidla speciální zákonná opatření pro zvlášť zavrženíhodné trestné činy, zpravidla sexuálně motivované a často končící vraždou. Například americké státy přijaly zákon ve vztahu k "sexuálním predátorům", včetně opatření vůči mladistvým. Legislativní opatření zajišťují dokonalejší kontrolu nad těmito pachateli, zejména recidivisty, kteří se již podruhé dopustili vraždy (sexuál. motiv) a navíc někdy vůči nezletilé oběti.  Pokud je to nutné, zůstávají tito zvlášť nebezpeční jedinci trvale či dlouhodobě v nuceném ústavním zařízení (zde je pro ně připraven speciální program, v němž se zkouší zlepšit jejich chování vůči společnosti). Jestliže znalci a soudci zkusí převést tohoto jedince do ambulantní péče, anebo dojde k plnému propuštění tohoto jedince na svobodu, zůstává tento jedinec pod intenzivní kontrolou: je zřízen celostátní registr s jeho daty, všechna města a všechny přísluš. úřady a další instituce mají vstup do těchto dat, takže se ví o jakémkoli pohybu tohoto jedince - v kterém městě zrovna žije, jakou má pracovní příležitost (má zákaz vykonávat určité profese) apod. Jedinec se musí např. každý týden hlásit u určené instituce, musí oznámit předem zamýšlené změny v jeho životě, ev. policie sleduje jeho život dokonce každý den.

Jde tedy o hlubší kontrolu potenciál. nebezpečného jedince, pokud byl propuštěn z vězení nebo jiného zařízení, stejně tak pokud se rozhodl využít ambul. formu psychoterapie apod.  Legislativa ovšem zajišťuje i kvalitnější zacházení s tímto jedincem v rámci trvalého nuceného ústavního pobytu. Stačí inspirovat se západními zákony, nemusíme vymýšlet žádná naše česká specifika.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora