Co nám lékaři za naše peníze dají

neděle 21. březen 2010 16:14

Nedělní "Moravcova" diskuse ke zdravotnictví mě opět dojala k pláči.

Vždycky mě fascinuje, jak pohotově si naši lékaři přisvojí naše peníze a začnou říkat: musíme si říct, na co si chceme připlácet...

Dnes v polední debatě na ČT opět zaznělo, že vytvoříme onen standard a nadstandard, že si řekneme, co dáme do toho standardu apod. Jenže naštěstí platí mezinárodní právo, bioetická konvence a výroky soudní instance v Haagu, kdy i naši občané mají právo na moderní medicínu podle nejnovějších vědec. poznatků. Pokud by naši pacienti nezískali v ČR včasnou a moderní péči, pak mají právo čerpat ji v jiném státu EU.

Je jedno, zda budeme mít zdravotní pojišťovny nebo systém národní zdrav. služby, občané mají právo na co možná nejlepší zdraví prostřednictvím všech novinek v medicíně, stát je podle soudu v Haagu povinen prostřednictvím zákonů a jimi vytvořených institucí obratně spravovat zdrav. systém tak, aby byly peníze občanů účelně využívány v rámci nejmodernější zdravotní péče.

Léčebné standardy by tedy neměly vznikat jako pokus ošidit platící pojištěnce (se škrtnutím modernějších léčiv či materiálů), měly by vznikat jako vodítko pro lékaře, aby nechybovali při diagnostice a léčbě. Lékaři soustředění kolem našich politic. stran se na jednu stranu těchto standardů dožadují (aby šidili pacienty), na druhou stranu se standardů (podle západ. vzorů) bojí, protože by přes tyto standardy mohli kontroloři (MZ, pojišťoven apod.) lépe ověřovat, zda lékař diagnostikoval a léčil správně.

MZ, pokud by nebylo v rukou nezodpovědného jedince, by mělo dohodnout s vládami okolních vysp. zemí, abychom směli spolupracovat se zahr. centry pro kvalitu a bezpečnost péče a tím přejímat jejich léčebné standardy za minimum finanč. prostředků, v podstatě zdarma, jen bychom tyto standardy, např. německé přeložili a sem tam upravili na české podmínky (např. na českém trhu lze získat některé jiné kvalitní materiály aj. levněji, než je tomu v SRN).

Takže léčebné standardy ano, ale jen jako vodítko pro správnou praxi lékaře, nikoli jako pokus škrtat modernější medicínu pro chudší pacienty, kteří si nic víc nepřiplatí. Byli bychom jediným státem na světě, pokud hovořím o právně vysp. zemích, kde by si pacient diktoval podle své peněženky, co mu jak lékař bude dělat.

Pokud by i pro naše lékaře byly standardy léčby závazné (a šlo by o stejné standardy jako ve vysp. zemích, kde je spoluvytvářejí např. SRN, Anglie a USA), pak by se česká medicína zefektivnila, ubylo by chybné péče, která bývá v důsledcích dražší (např. dodatečné nasazení dražších léků na potlačení chybou zaviněné infekce nebo odeslání pacienta na ARO z důvodu špatně poskytnuté péče apod.).

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora