Marodů ubylo?

pondělí 8. březen 2010 11:36

Doufám, že se najde aspoň jeden rozumný Čech a napadne u soudu fakt, že ho při neschopence přišel domů zkontrolovat nelékař - např. soukromý detektiv.

Jsme patrně světovou raritou, co se týče způsobu kontroly práce neschopných - viz dnešní článek v MFDNES.

Jako nemocný mám právo např. spát - nemusím slyšet zvonek u dveří, dokonce si mohu vypnout telefon, aby mě nikdo nerušil, mohu třeba ležet ve vaně, nemusím slyšet kontrolu atd. - takže jakékoli spory kolem toho, zda jsem oprávněně na neschopence, přísluší soudu, tam by mi kontrolor musel prokázat, že jsem něco zneužila.

Pokud zjistím, že mne nejde kontrolovat posudkový lékař, ale nějaký jedinec - nelékař, poslaný na mne např. soukromou firmoui, pak vůbec neotevřu dveře a odvolám se k soudu. Nelékař nemá právo kontrolovat mne v rámci pracovní neschopnosti, je to mj. zneužití - prozraní mých citlivých osobních údajů nelékaři, nezakotvenému v zákonech. Firma či zaměstnavatel by mi pak platil odškodnění.

Jako pacient mám právo vybrat si místo, kde budu mít lepší podmínky pro stonání, mohu např. odjet k rodině, k někomu, kdo se o mne bude starat apod. Podle mezinárodně ctěných pravidel bych i v době pracov. neschopnosti měla právo vyřídit si neodkladné věci, např. nákup, když bych byla osamělá, ale i třeba nutné úřední řízení (jde-li ho realizovat i třeba v horečce), i v době pracovní neschopnosti se může něco stát členům mé rodiny, takže i v horším zdrav. stavu bych musela pomoci třeba svému rodiči v jeho bytě...

Tvrzení proti tvrzení musí ověřit soud, takže správa sociál. zabezpečení ani MPSV a už vůbec ne různé soukr. firmy podnikající v oblasti veřej. prostředků nemají právo jednoznačně něco tvrdit, pokud případy nebyly ověřeny nezávisle.

Stále však platí, že u nás lidé často nemoc raději překonají na pracovišti, v horším případě si vezmou dovolenou, protože za naši neschopenku by brzy nezaplatili ani svůj byt. Z našich platů se moc nenašetří na dobu nemoci. Na rozdíl od západ. zemí, kde však nemocné kontrolují lékaři a vždy nejprve ověřují důvody, proč člověka nezastihli doma.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora