Osoby s omezenou právní způsobilostí

středa 9. prosinec 2009 12:35

Výbor pro lidská práva a biomedicínu se mj. zabývá i problematikou osob tzv. nesvéprávných.

Na nedávné schůzi zmíněného výboru jsme mj. projednávali "novinky" v oblasti omezování právní způsobilosti, resp. podle nového občanského zákoníku (jeho uvedení v život bohužel stagnuje) by již nikdo neměl být zcela zbaven právní způsobilosti. Soudy by měly nadále rozhodovat jen o omezení svéprávnosti, se specifikací, čeho se omezení týká či co si sám jedinec i nadále může vyřizovat sám, kdo mu v tom jak bude pomáhat apod.

Do návrhu nového OZ byl zapracován i paragraf, podle něhož by se opatrovníky osob s omezenou svéprávností neměli stávat pracovníci zdravotnických a sociálních ústavů, měli by vznikat opatrovníci či pomocníci uvedených osob na nezávislé profesionální úrovni (pokud si sám jedinec nezajistí pomocnou osobu nebo opatrovníka v dříve vyjádřené vůli, anebo pokud se této role nemůže ujmout někdo z rodiny).

V zahraničí stát podporuje neziskové organizace, v níž profesionálové (s určitým vzděláním) vykonávají roli opatrovníků nebo právních poradců aj.

Návrh nového OZ je jen malým posunem vpřed, chybí mu větší propracovanost problematiky a chybí související novela občanského soudního řádu, který by měl vhodněji upravit postupy soudců.

Zdravotnické zákony dosud nereagují na potřebu upravit jasněji postupy zástupce pacienta, který má např. za duševně nemocného rozhodovat o zdravotní péči, je nutné tyto předpisy dát do souladu s mezinárod. právem, dát opatrovníky a zástupce pacientů pod soudní kontrolu, pokud jde o rozhodování o rizikových léčebných výkonech apod. 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora