Výbor pro lidská práva a biomedicínu

čtvrtek 3. prosinec 2009 13:25

V čase vánočním se sejde výbor pro lidská práva a biomedicínu, poradní orgán zmocněnce pro lidská práva.

Za Obč. sdružení na ochranu pacientů se budu podílet na diskusi k několika bodům:

Patrně většina členů zmíněného výboru, kde jsou zástupci státní správy, lékařů i pacientů, se shodne v tom, že oběti nedobrovolných sterilizací by měly získat od státu fin. odškodnění, že nestačí jen omluva, navíc zástupci státu na vrcholné úrovni se nemají ani k té omluvě - za předchozí politiky (jde jen o symbolické vyjádření politování nad tím, že i v českém zdravotnictví probíhaly nucené sterilizace žen i mužů).

Poradní orgán se tedy pokusí opakovaně ovlivnit politiky, aby zaujali jasnější postoj adekvátní mezinárodní úrovni, mj. je třeba zkvalitnit do budoucnosti příslušné zákony (např. dát pod soudní kontrolu rozhodování opatrovníků o duševně nemocných).

Jedním z dalších bodů se stane naše iniciativa v oblasti tzv. ochranných prostředků (nejen) na psychiatrii: opět opakovaně směrem k politikům vyjádříme přání začlenit do příslušného zákona výjimečné užití opatření, která omezují svobodu či pohyb duševně nemocného (nebo dalších pacientů, např. seniorů v nemocnici či sociál. ústavu), a to tak, aby naše právo i praxe obstály v mezinárod. srovnání. Připomeňme, že evropský výbor pro prevenci nežádoucího zacházení s jedincem našemu státu vytkl právní a další nedostatky zejména ve vztahu k duševně nemocným či pacientům nedobrovolně hospitalizovaným.

MZ nedávno začalo prosazovat právní úpravu náhradního mateřství: ve výboru navrhnu, abychom MZ doporučili zabývat se právy pacientů komplexně podle západ. vzorů, aby se nevytrhávaly dílčí záležitosti, které se jeví jako okrajové problémy. K náhrad. mateřství jsem se již veřejně vyjádřila, buď na tomto místě, nebo na blogu idnes.cz, anebo ve Zdravotnických novinách.

Pokud se na to dostane čas, asi se dotkneme také návrhu vyhlášky MZ k opatřením ve vztahu k vybraným infekč. onemocněním: za sebe budu kritizovat fakt, že zákon o ochraně veřej. zdraví ani zákon o péči o zdraví lidu nejsou plně v souladu s mezinárod. právem ve vztahu k ochraně dat pacientů. MZ opět hodlá sbírat data (hygienic. stanice, ÚZIS aj.) konkrét. pacientů bez jejich vědomí a souhlasu, a to i v řadě případů méně závaž. nemocí, resp. kdy je zcela jedno, zda např. pana Vopičku kouslo klíště apod. či zda slečnu Novákovou postihl pásový opar...

Návrh vyhlášky je formálně sepsán nedbale, často se ani neví, zda v konkrét. případu nemoci mají lékaři hlásit i jméno pacienta, nebo jen věk a pohlaví apod., chybí provázanost s konkrét. zákony, které jsou navíc špatné...

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora