Očkovaní v registru?

úterý 24. listopad 2009 12:29

Na webu ministerstva zdravotnictví se uvádí, že lékaři musejí odesílat data o pacientech, kteří se nechají očkovat proti tzv. pandemické chřipce, hygienickým stanicím.

Naše předpisy nejsou plně v souladu s mezinárodním právem, pokud jde o nakládání s údaji o pacientech. U různých institucí bez vědomí občanů existují rozmanité registry s citlivými údaji o léčbě apod. Nyní hlavní hygienik bez citace přísluš. zákonů nařizuje lékařům, aby zasílali data o pacientech, pokud se nechají očkovat proti tzv. prasečí chřipce, tzn. sběr dat se rozšiřuje i na preventivní opatření...

Pokyny pro lékaře jsou formulovány poněkud nejasně, takže není úplně patrné, zda mají lékaři u každého očkovaného občana uvést jen "pořadové číslo" či i jméno a adresu. Nicméně všechna data z naši zdravotní dokumentace, vč. očkování, ale i daleko choulostivějších dat, jsou k dispozici bez našeho souhlasu mnoha subjektům - MZ, ÚZIS, HS, krajům, lékař. komoře aj.

U většiny věcí by přitom stačil bohatě anonymizovaný sběr údajů, u úzce vybraných oblastí lze sbírat podle západ. vzorů data zakódovaná (konkrétní osoba pacienta by byla později v naléhavých situacích dohledatelná,ale pacient by musel dát souhlas s nahlížením do údajů, pokud by nehrozilo závažné nebezpečí apod.).

Za Obč. sdružení na ochranu pacientů tedy opakuji, že v ČR se nakládá s údaji o léčbě aj. mimo mezinárodní právo, k němuž jsme se zavázali. 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora