Zdravotnictví: aktuálně z amerického senátu

čtvrtek 12. listopad 2009 10:29

V senátu amerického kongresu na úrovni výboru pro zdravotnictví nyní probíhá vzrušená výměna názorů mezi demokraty a republikány.

Demokraté a republikáni se shodují v tom, že pro americké zdravotnictví je zcela nezbytná reforma, která sníží sazby zdravotního pojištění i celkové náklady společnosti na zdravotní péči. Jen se ovšem tahají o cesty, které k tomu mohou vést.

Zatímco demokraté obhajují reformní balík zákonů a novel předpisů z pera Obamových odborníků, který schválila sněmovna reprezentantů,  s tím, že "zaručeně" povede ke snižování státního deficitu, republikáni naopak tvrdí, že tyto "reformní" návrhy povedou k dalšímu zdražení cen všeho ve zdravotnictví.

Konkrétně chtějí jak demokraté, tak republikáni v senát. zdrav. výboru pomoci menším podnikům, které prý dostávají od pojišťoven až o 20 procent dražší sazby pojištění, než jaké mají velké podniky pro své zaměstnance. Senátní výbor chce dokonce zahájit speciální šetření týkající se praktik pojišťoven, předražování pojistného apod.

Až k dnešku se však demokraté a republikáni neshodli v tomto klíčovém výboru na postupech, které by stlačily růst nákladů společnosti (jednotlivců, firem). Republikáni vyhrožují, že pokud Obamova reforma vejde do praxe, pojišťovny nasadí ještě vyšší pojistky, podniky i jednotlivci budou od státu zatíženi ještě vyššími daněmi a vzroste nezaměstnanost...

Demokraté však i nadále věří v um svých expertů.  Podle nich naopak dojde ke snížení deficitu ve státním rozpočtu z důvodu zdravotnictví asi o 30 miliard USD v prvním období.

Demokraté vycházejí ze zkušeností Evropy: celonárodní regulace pojišťoven, sazeb pojištění, úhrad péče atd. v Evropě zajistila nižší celkové výdaje na zdravotnictví při vysoké kvalitě a dostupnosti péče.

Republikáni se ovšem těmto novotám brání - chtějí prodloužit "volnost" pojišťoven, drží se argumentace, že samy pojišťovny v konkurenč. prostředí budou usilovat o nižší pojistné. Jenže v praxi se mnoho Američanů už přesvědčilo o tom, že tento volnější trh selhává, že ceny jdou stále jen nahoru.

Malé podniky, které se jeví soukromým pojišťovnám jako více rizikové, byly zejména v posled. dvou letech vystaveny dramatickému nárůstu sazeb pojistného, takže firmy pak přestávají být schopné zajistit svým zaměstnancům zdrav. pojištění a tím i dostatečný rozsah péče. 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora