Zdravotnictví: Obama zatím vyhrál

neděle 8. listopad 2009 18:44

V dolní komoře amerického kongresu demokraté zatím s návrhem reformy zdravotnictví uspěli, i když za cenu kompromisu.

Hlasování o reformě amerického systému pojištění a tím i zdravotní péče proběhlo v sobotu v noci ve sněmovně reprezentantů těsným poměrem hlasů: jen jeden republikán reformu v dané podobě podpořil a dokonce 39 demokratů bylo proti. Nyní jde návrh rozsáhlých legisl. změn do senátu, kde se očekávají další změny.

Pokud se ale podaří základ navržených změn protlačit i v horní komoře, pak půjde skutečně o "revoluci" v americkém zdravotnictví.

Podle dosavadních komentářů by se díky změnám podařilo zajistit zdravotní pojištění pro 96 procent Američanů. Poprvé v historii USA by vznikla národní nezávislá veřejnoprávní instituce - správa zastřešující zdravotní pojištění, která by pod dohledem vlády kontrolovala pojišťovny, zda dodržují všechny stanovené podmínky, a za občany i firmy by tato správa sama smluvně zavazovala jednotlivé pojišťovny.

Lidé i firmy by si u správy dojednali, zda chtějí být pojištěni u neziskové či státní pojišťovny nebo u soukromé orientované na zisk. Avšak všechny pojišťovny by se musely podrobit shodným základním podmínkám: nesměly by diskriminovat nemocnější občany odmítáním pojistky nebo jejím zvyšováním, musely by všechny shodně zajistit určité druhy péče v určitém rozsahu (ambul. péče, hospitalizace, porodnictví, psychiatrie, péče o neslyšící, zubní péče pro děti atd.).

Návrh zákona rozšiřuje fin. pomoc pro dnes nepojištěné, vč. ilegálních přistěhovalců. Zároveň se má fin. pomoci malým podnikům, aby byly schopné zajistit pojistné pro zaměstnance. Velké firmy by rovněž musely nabízet svým zaměstnancům zdrav. pojištění v rozsahu určeném vládou.

Centrální dohled zmíněné správy pojištění by mj. zajistil limitování rozdílů ve výši pojistného u pojišťoven, krytí rizik, pokud se u některých pojišťoven nakumulje více nemocnějších a chudších atd. Zavedla by se povinnost pojištění jak pro jednotlivce, tak pro podniky, a to pod hrozbou pokut.

Během deseti let by tyto změny stály státní rozpočet kolem jednoho biliónu dolarů, ale demokraté a jejich odborníci tvrdí, že jde o návratnou investici.

Naopak republikáni chtějí prosadit některé vlastní představy: snížit vklad ze stát. rozpočtu, zahrnout méně nepojištěných do státního krytí, zrušit či oslabit limitaci sazeb pojistného, resp. republikáni preferují, aby ceny pojistného více ovlivňovaly pojišťovny, zatímco demokraté chtějí v této oblasti silnější vliv vlády.

Demokraté stojící za návrhem reformy museli učinit kompromis vůči vlastním členům, kteří jsou proti potratům, takže v boji o jejich hlasy snížili výdaje na potraty v rámci státního pojištění.

Byly stanoveny limity výdajů jednotl. občanů a rodin za rok na zdravotní péči. Jednotlivec by za rok neměl zaplatit více než pět tisíc dolarů, rodina ne více než deset tisíc USD.

Měly by být menší problémy při změně pojišťovny či zaměstnavatele, v zásadě by takřka každý Američan měl zajištěnu nezbytnou zdravotní péči bez ohledu na jeho ekonomické postavení či zdravotní podmínky.

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora