Nový ministr zdravotnictví SRN

pondělí 2. listopad 2009 11:19

Osobnost nového šéfa resortu zdravotnictví v Německu vyvolává některá překvapení - je mladičký, narodil se ve Vietnamu a je to člen FDP.

Philipp Roesler nastoupil na post ministra zdravotnictví 29. října. Narodil se v r. 1973 ve Vietnamu a byl do Německa adoptován. Na začátku 90. let se rozhodl pro kariéru ve zdravotnictví a zároveň v politice: v r. 92 se stal členem liberální strany FDP a zároveň vstoupil do spolkové armády - zahájil studia medicíny a zároveň už v armádě pracoval - postupoval rychle po žebříčku různých možných povolání. Nyní je chirurgem (hrudní chirurgie). V FDP udělal poměrně rychlou kariéru, po krátkém čase se probojoval do vedoucích orgánů strany a stal se významným politikem na úrovni jedné ze spolk. zemí. Dnes je mj. překvapením fakt, že němečtí křesťanští demokraté (CDU/CSU) se vzdali zdravotnického a sociál. resortu ve prospěch "tvrdších" liberálů.  

FDP zejména usiluje o snížení daní, vč. zátěže podniků placením pojistného, takže se očekává reforma sledující úspory ve zdravotnictví a soc. oblasti.  Nová vláda se ovšem zaručila občanům, že se nebude krátit rozsah zdravotní péče a "lidovci" chtějí navíc přidat peníze do soc. oblasti.  Podle prvních náznaků lze tedy spíše očekávat zásahy do struktur pojišťoven a zdravotnic. zařízení, např. pojišťovny doufají, že se jim více uvolní ruce pro redukci počtu smluvních nemocnic. 

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora