I rakouští lékaři nedůvěřují očkování

úterý 27. říjen 2009 13:18

Rakouská lékařská komora provedla průzkum názorů lékařů napříč všemi obory na očkování proti prasečí chřipce. Značná část lékařů se sama nenechá očkovat.

Rakouská lékařská komora dala informacím o názorech lékařů na očkování proti tzv. prasečí chřipce titulek Lékaři proti očkování, čímž zdůraznila, že skutečně značná část lékařů má nějaké argumenty proti tomuto očkování, ač v průzkumu se jen 40 procent z lékařů otevřeně přiznalo, že by se sami očkovat nedali.

Lze předpokládat, že procento lékařů odmítajících vlastní očkování je ve skutečnosti vyšší, jen nechtěli tuto skutečnost zveřejnit.  Stát by jim očkovací látku zaplatil, ale účast je dobrovolná a mnozí lékaři na webu LK osobně pod svým jméněm zveřejnili své výhrady či obavy apod.

Sám prezident rakouské LK se sice dá očkovat, ale např. bývalá ministryně zdravotnictví A. Kdolská uvedla, že se očkovat nedá.  Mnozí lékaři uvádějí, že jsou mladí, zdraví, že mají v pořádku imunitu - proto se nenechají očkovat. Někteří z nich, a jde o významné specialisty mj. na internu, rakovinu aj., však jmenovitě poukázali na velkou nejistotu, která panuje kolem očkovací látky či možností průběžných změn viru, reakcí na očkování či vůbec kolem rizik pandemie.

Chybějí exaktní data u onemocnění i viru a očkovací látky - prohlašují rakouské lékař. kapacity.

Zatím je v Rakousku kolem 420 případů onemocnění prasečí chřipkou, lékaři však odhadují, že případů bude více.  Neví se zatím, kolik občanů se nechá očkovat, kolik státních úředníků a samotných zdravotníků.   

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora