Studoval jste, doktore, řádně?

pátek 16. říjen 2009 12:01

To, co se dělo na plzeňských právech, je jen povrch ledovce.  Můžeme se domnívat, že obdobné jevy probíhají i jinde, nevyjímaje lékařské fakulty.

Kdysi jsem pracovala ve Zdravotnických novinách pod šéfredaktorem - zkušeným chirurgem, který se příšerně bál svých bývalých spolužáků.  O mnoha z nich říkal: u toho bych se operovat nedal.  Ten prošel jen "s odřenýma ušima"... Nebyl jediným lékařem, kdo se bál svých kolegů s tím, že oni jsou na tom s vědomostmi hůře.  Můj šéf měl mj. chronické potíže se slepým střevem, a když ho čas od času v práci chytily bolesti, zakazoval nám volat záchranku: kdo ví, kam by mě odvezli, a kdoví, kdo by zrovna měl službu, ne, nevolejte nikoho, to zas přejde...

Jednou mi pracovník Institutu pro doškolování lékařů řekl: jsou případy, kdy bychom asi měli říct - vám potvrzení nedáme.

Takže mnoho našich zkušenějších lékařů a školitelů mívá čas od času pochybnosti, zda právě tento jedinec by měl dostat povolení k výkonu profese, zda by se někomu nemělo povolení odejmout, zda by se tento lékař neměl poslat na psychiatrické vyšetření apod.

Jeden vedoucí pracovník - odborník na patologii a anatomii, což je hlavní základ pro mediky, mi řekl, že v 70. a 80. letech byla snaha upravit či zredukovat učební látku tak, aby vystudovali medicínu i ti méně talentovaní, pokud mají "dobrý kádrový profil" - i další lékaři se o tom sem tam zmiňovali, takže kolik takovýchto "lékařů" ještě stále "léčí"?

Kdo si netroufal na chirurgické obory, dal se někdy na interní medicínu apod. - ale tam pacientům taky hrozí velká rizika, když lékař nezvládne dobře ani tuto oblast. Chyba při operaci se zpravidla odhalí dříve, chyby např. při preskripci zničí pacientovi zdraví v delším časovém úseku...

Nejen investigativní novináři, ale zejména státní správa by se měli podívat i na vysoké školy ve vztahu k medicíně - jak se opravdu studuje na fakultách lékařství...  

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora