Prozápadní slovenské zdravotnictví

pátek 9. říjen 2009 17:59

Lékaři na Slovensku musejí zdravotním pojišťovnám poskytovat mnoho údajů, které by měly vypovídat o kvalitě zdravotní péče.

Museli bychom samozřejmě zkoumat další podrobnější informace, abychom věděli, nakolik se Slovensko blíží západním modelům hodnocení kvality poskytované zdravotní péče. Nicméně je patrna snaha tamní vlády a ministerstva zdravotnictví posunout se více k vyspělým zemím - ve prospěch pacientů. Lékaři asi moc nadšeni nebudou, musejí nyní pojišťovnám poskytovat mnohem více dat o léčbě. Správné je, že pokus zkoumat více do hloubky kvalitu péče je definován jako povinnost zdravotnických zařízení i pojišťoven a že sběrem dat jsou pověřeny právě pojišťovny, což je věcně příslušné (tyto instituce mají mít v zájmu svých pojištěnců právo na hlubší informace o postupech lékařů a zdravotníků).

U nás se sice Ústav zdravotnických informací a statistiky zabývá masivním sběrem dat o léčbě pacientů, nicméně tento úřad nemůže nijak zasáhnout proti nekvalitní péči a není správné, aby data byla poskytována bez souhlasu pacientů instituci, která péči neplatí a nemůže nic dělat ve prospěch občanů.

Západní země dávají tuto pravomoc a povinnost zejména pojišťovnám (v tom postupuje Slovensko správně) nebo národním zákonem definovaným komisím s jasnými pravomocemi a povinnostmi vůči státu a uživatelům péče (např. v systémech národní zdravotní služby, kde nejsou pojišťovny).

U slovenského MZ lze ověřit, na které oblasti péče se nyní zdravotnická zařízení a pojišťovny prioritně zaměřují: například se zkoumají případy, kdy pacienti byli sice chirurgicky léčeni v rámci tzv. jednodenní chirurgie (bez hospitalizace), ale vzápětí byli hospitalizováni - to např. může svědčit o nesprávném odhadu lékaře, pokud jde o náročnost léčby či závažnost stavu pacienta anebo to svědčí o nekvalitně provedeném chirurgickém výkonu, který z důvodu nečekaných či lékařem způsobených komplikací musel skončit delší hospitalizací.

Pod drobnohled se dostává také oblast očních operací, pneumologie (např. kvalita péče o určité ambulantní pacienty), dále se zkoumá kvalita ambulantní gynekologie, dispenzární péče o diabetiky, úroveň zubní péče o mladistvé (resp. je to ukázka předchozí péče o děti) atd.

Jde o standardizovaný sběr dat s definovanými indikátory kvality, kdy se rozlišují případy péče střední kvality, vysoké kvality a podprůměrné péče.

V rámci hodnocení se sleduje úroveň péče v jednotlivých regionech (a jednotlivých zdrav. zařízení či u jednotlivých lékařů).

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Vladimíra Bošková

Hlavně bych se chtěla zaměřit na porovnávání českých a západních předpisů pro oblast zdravotní péče.

Už deset let zkouším hájit zájmy českých pacientů ve sdružení založeném na jejich ochranu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora